Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại công ty Công Nghệ Chính Nhân.2. PHẠM VI ÁP DỤNG:2.1 Đối tượng áp dụng:- Tất cả các khách hàng mua sản...Xem tiếp